‘നിതാന്തജാഗ്രത’-മിഥ്യാഭയമല്ല

'വേഗം ഉറങ്ങിക്കോളു; ഇല്ലെങ്കില്‍, 'ഈനാംപേച്ചി' വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകും!' ഓരോ കാര്യത്തില്‍ ദുര്‍വാശി പിടിച്ച് ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താന്‍ അമ്മമാര്‍ പറയാറുള്ളത്. ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന് അറിയാതെയല്ല;...

Read more

‘വിഷ്ണു’ സ്മരണ…

വീണ്ടും അപരിഹാര്യമൊയൊരു നഷ്ടം മലയാള കവിതാ ലോകത്തിന്! സമാദരണീയനായ കവി വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിയും പോയി. ഒരു കൊല്ലത്തോളമായല്ലോ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടുള്ള അവസാന യാത്രക്ക് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കോളേജധ്യാപകന്‍, കേരള...

Read more

വാഗ്മിയായ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ മാഷ്

'ആഹ്ലാദിക്കൂ ഹൃദയമേ, ആഹ്ലാദിക്കൂ!'- മഹാകവിയുടെ പദാവലി കടം വാങ്ങി ഉറക്കെ ആവര്‍ത്തിക്കട്ടെ. കാസര്‍കോട്ടുകാരുടെ പൊതുവികാരമായിരിക്കും ഇത്. അവരും കൂടാതിരിക്കില്ല എന്നോടൊപ്പം. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പുരസ്‌കാരം പ്രിയപ്പെട്ട...

Read more
Page 2 of 2 1 2

Recent Comments

No comments to show.